Yusuf Hussain Wiki, อายุ, ความตาย, ภรรยา, เด็ก, ครอบครัว, ชีวประวัติและอื่น ๆ – WikiBio

October 30, 2021 ayushchaurasiya509 0

Yusuf Hussain เป็นนักแสดงชาวอินเดียผู้มีประสบการณ์และเจ้าของสื่ออเมริกัน เขาเป็นพ่อตาของผู้สร้างภาพยนตร์ชาวอินเดีย หรรษา เมห์ตา. วิกิ/ชีวประวัติ ยูซุฟ ฮุสเซน เกิดเมื่อวันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2491 (อายุ 73 ปี; ในช่วงเวลาแห่งความตาย) ในเมืองปัญจาบ ประเทศปากีสถาน ราศีของเขาคือราศีกุมภ์ เขาศึกษาอยู่ที่โรงเรียน DAV รัฐปัญจาบ ประเทศปากีสถาน […]