Tarish Bhatt Wiki, อายุ, ส่วนสูง, ภรรยา, ครอบครัว, ชีวประวัติและอื่น ๆ – WikiBio

October 26, 2021 ayushchaurasiya509 0

Tarish Bhatt เป็นมืออาชีพด้านการจัดการกีฬาของอินเดีย เขามีประสบการณ์ที่ดีในการทำงานและการเจรจาต่อรองกับนักกีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติ วิกิ/ชีวประวัติ Sachin Tendulkar เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2534 (อายุ 30 ปี; ณ ปี 2564) ในนิวเดลี ประเทศอินเดีย บ้านเกิดของเขาอยู่ใน Bageshwar รัฐอุตตราขั ณ ฑ์ […]