Shawn Rhoden Wiki, ส่วนสูง, น้ำหนัก, อายุ, ความตาย, ภรรยา, ครอบครัว, ชีวประวัติและอื่น ๆ – WikiBio

November 8, 2021 ayushchaurasiya509 0

Shawn Rhoden เป็นนักเพาะกาย IFBB ชาวจาเมกา – อเมริกันซึ่งกลายเป็นมิสเตอร์โอลิมเปียในปี 2561 เขาเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายร้ายแรงเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 วิกิ/ชีวประวัติ Shawn Rhoden เกิดเมื่อวันพุธที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2518 (อายุ 46 ปี; ในช่วงเวลาแห่งความตาย) […]