Amit Khare Wiki, อายุ, วรรณะ, ภรรยา, ครอบครัว, ชีวประวัติและอื่น ๆ – WikiBio

October 13, 2021 ayushchaurasiya509 0

Amit Khare เป็นข้าราชการชาวอินเดียที่เกษียณอายุราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารอินเดีย (IAS) ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี. Khare เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในการเปิดเผยการหลอกลวงด้านอาหารสัตว์ในแคว้นมคธในช่วงปลายยุค 90 และดำเนินการตามนโยบายการศึกษาแห่งชาติ (NEP) ฉบับใหม่ในปี 2020 วิกิ/ชีวประวัติ อมิต แค เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 […]