Preneet Kaur Wiki, อายุ, วรรณะ, สามี, เด็ก, ครอบครัว, ชีวประวัติและอื่น ๆ – WikiBio

October 26, 2021 ayushchaurasiya509 0

Preneet Kaur เป็นนักการเมืองชาวอินเดียที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตั้งแต่ปี 2552 ถึง 2557 เธอเป็นสมาชิกสภาแห่งชาติอินเดีย ปาร์ตี้ของพรีนีท วิกิ/ชีวประวัติ Preneet Kaur เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2487 (อายุ 77 ปี; ณ ปี 2564) ในชิมลา ราศีของเธอคือราศีตุลย์ เธอสำเร็จการศึกษาที่คอนแวนต์ของพระเยซูและมารีย์ […]