Amy Hunter Wiki, ส่วนสูง, อายุ, ครอบครัว, ชีวประวัติและอื่น ๆ – WikiBio

October 14, 2021 ayushchaurasiya509 0

Amy Hunter เป็นนักคริกเก็ตหญิงที่เล่นให้กับทีมคริกเก็ตหญิงทีมชาติไอร์แลนด์ เธอยังเป็นสมาชิกประจำของ Irish Domestic Squad และเล่นให้กับทีม Dragons และ Typhoons เธอเป็นที่รู้จักในด้านทักษะการเก็บประตูและสร้างโอกาส วิกิ/ชีวประวัติ เอมี่ ฮันเตอร์ เกิดเมื่อวันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2548 (อายุ 16 ปี; ณ ปี […]